!css

SOAFÔNE (NOUVEAU)

AHOANA TSARA HOE ??

EN BREF

Tolotra vaovao SOAFÔNE ato amin’ny Société Générale :

 • Smartphone azonao eo no ho eo vantany vao vita sonia ny fampindramam-bola.
 • Efa misy « applications » SG CONNECT (fanarahana ny kaonty Société Générale Madagasikara) sy YUP (fandefasana sy fandraisana vola YUP).
 • Saran’ny fikarakarana maimaim-poana
 • Averina 54.000 Ar TTC isam-bolana monja ao anatin’ny 12 volana+
   

Mbola afaka mindrana vola fanampiny ihany koa ianao ho an’ny fikasanao hafa :

 • SOAFENO MAIKA
 • SOAFENO EXPRESS
 • SOAFENO AUTO-MOTO

 

NY TARATASY ILAINA
Raha mbola tsy manana kaonty :

 • Dika mitovy amin’ny Kara-panondro
 • Fanamarinam-ponenana (1) latsaky ny 3 volana
 • Sary tapaka (1)

Raha hanao findramam-bola SOAFÔNE na SOAFENO :

 • Dika mitovy amin’ny Kara-panondro
 • Fanamarinam-ponenana latsaky ny 3 volana + « Plan d’accès » an’ny trano fonenana
 • « Fiches de paie » 3 farany
 • Taratasy manamarina ny niasana herintaona (raha mpanjifa vaovao)
 • « Relevés de compte » 6 farany raha mpanjifan’ny banky hafa